Amit az iszlámról tudni kell – Az iszlám igazi arca

Érdekes módon a XX. század második felében, illetve a XXI. században még nem volt olyan elnök az Egyesült Államokban, aki nem vette volna védelmébe az iszlámot, jobban mondva a muszlim, vagy magyarul, muzulmán közösséget. Érthető, mivel nagyon igyekeznek elkülöníteni a vallást a terrorizmustól, és persze a muzulmán választók kegyeit sem szeretnék elveszíteni. De még mielőtt ezt így jóvá is hagynánk, nem ártana kicsit megvizsgálni, hogy az iszlámnak tulajdonképp milyen ambíciói is vannak, mit hirdet, mire törekszik. Arról ugyanis már nem szól a történet, hogy ez a vallás miként viszonyul minden más valláshoz és más hitű emberhez. A képlet azonban nagyon egyszerű. Az iszlám magát az egyedüli igaz hitnek tekinti, és minden más meggyőződést, vallást és embert, az alárendeltjeként kezel. Első hangzásra ez csak egy egyszerű hitbéli meggyőződésnek hangzik, de nem szabad félvállról venni, ugyanis minden komolyabb probléma ebből az egyszerű dogmából származik. Ők úgy hiszik és tanítják, hogy ezt a magatartást maga Allah, vagyis Isten rendelte el nekik, és ennek így kell lennie. Ha a manapság oly divatos tolerancia szemszögéből vizsgáljuk mindezt, akkor ez a magatartás igen komoly problémákat vet fel. Ahhoz, hogy jobban megértsük, szükséges, az iszlám általi néhány tanítás, és kifejezés megismerése.

Kik a káfirok?

Káfirnak számít minden ember, aki nem muszlim, vagyis nem Mohamed próféta tanításait követi. A káfir szó azonban nem egyszerűen csak hitetlent jelent, hanem ennél jóval többet. A Korán szerint a káfirokat utálni kell, mivel a lét legalacsonyabb formáját testesítik meg.

Íme, néhány ide vonatkozó idézet a Koránból, illetve a Saria-ból:

  • „A kafírokkal szemben hajthatatlannak kell lenni, keményen kell fellépni ellenük, utálni kell őket, amíg el nem fogadják a legmagasztosabb Allah által kirótt sorsot, mivel ez Allah rendeltetése.”  (Saria törvény)
  • „Allah és követői gyűlölik azokat, akik bármiféle felhatalmazás nélkül vitáznak Allah jelei felől. Így pecsételi le Allah az arrogáns, lenéző szíveket.” [Korán 40:35]
  • „Ha a csatamezőn találkoztok a káfirokkal, vágjátok le a fejüket, míg fölényesen le nem győztétek őket, majd fogjátok a rabokat, és szorosan kötözzétek meg őket.” [Korán 47:4]

Az iszlám tanítása szerint, a káfirok ellen szabad összeesküvést szőni, félelmet kell kelteni bennük, nem szabad velük barátkozni, de ugyanakkor meg is szabad őket ölni, mivel az emberi törvények nem állhatnak az isteni rendelet felett.

Minden földterületet a saját uralmuk alá kell hajtaniuk

Az iszlám tanítása a világot két részre osztja. A tanítás szerint, létezik az úgynevezett Dar-al-Iszlám, mely azt a földterületet jelenti, ahol a muszlimok uralkodnak, és létezik, az úgynevezett Dar-al-Harb (a Háború Háza), mely azon területeket jelenti, ahol még nem ők uralkodnak. Minden muzulmánnak vallási kötelessége, hogy úgy nyílt, mint leplezett módon, törekedjen arra, hogy minden földterületet a saját uralmuk alá hajtsanak.

A tanítás különböző útmutatásokkal is szolgál, melyet a síiták Takija-nak, a szunniták pedig Mudarat-nak neveznek, és mely nem mást jelent mint a megtévesztés művészetét. Ez pontosabban azt jelenti, hogy a hívőknek, olyan területen, ahol még nem ők uralkodnak, megengedett, hogy kifele barátságot mutassanak a hitetleneknek, befele azonban nem, vagyis továbbra is káfiroknak, ellenségnek kell tekinteniük mindenkit, aki nem muzulmán.

A Muruna rugalmassága

A Muruna azt a rugalmasságot jelenti, amely megengedi az idegen területeken élő muszlimoknak, hogy belesimuljanak az idegen környezetbe, ne tartsanak be minden muszlim törvényt, azért, hogy ez által elnyerjék az ott élő nem muszlimok bizalmát, és ez által a figyelmüket lankasszák. A Muruna, addig megengedett számukra, amíg el nem jön az idő egy csapásmérésre, vagy annyira meg nem erősödnek, hogy lehetőségük legyen a hatalom átvételére.

Az iszlám szent szövegei

A legfontosabbnak a Koránt tartják, mely hitük szerint, Allah szavait tartalmazza. A második legfontosabb szöveggyűjtemény, az úgynevezett Szunna. Ez Mohamed életrajzát tartalmazza, társai tanításait és az általuk létrehozott hagyományokat. A Szunnában leírt hagyományokat, Hadíszoknak nevezik, és a síita irányvonal esetében ez még ráadásul számos más későbbi imám tanítását is magába foglalja. A Szunna tartalma számos belharcra adott már okot, többek között ez az a legfőbb elméleti ok, ami miatt a muszlimok képesek akár egymást is gyilkolni.

Egy vitatott „Hádisz”

A hagyomány szerint Kinana-Al-Rabi, egy zsidó-arab törzs vezetője volt, akinek a megkínzását és megölését maga a „próféta”, Mohamed rendelte el. A hagyomány szerint, Mohamed elrendelte, hogy vájják ki a szemét és égessék testét, míg be nem vallja, hogy hova rejtették a törzs kincseit. A történet elbeszélésen, hagyományon alapszik, a hádiszok közé tartozik és sok arab kutató vitatja hitelességét. Mondani sem kell, hogy főleg azok, akik nyugati körökben mozognak, tartanak előadásokat. Tény az azonban, hogy ezt a történetet a muszlim gyerekek büszkén tanulják az iskolákban, és míg az európai gyerekek Bambin nőnek fel, addig ők ehhez hasonló követendő példákat hallanak tanítóiktól.

Európa és az Iszlám

Világosan látható, hogy az Iszlám tanítása semmiképp nem beilleszthető az európai szekuláris berendezkedésbe, ugyanis a muszlim elgondolás szerint, az egyház az állam felett áll, és legfőbb célkitűzése a hódítás, bármilyen eszközzel. Mondhatni, hogy minden szempontból annyira intoleráns és elmaradott vallásról van szó, mely teljes mértékben összeütközésbe kerül minden általunk fontosnak tartott európai értékkel. Minden bizonnyal nem minden muszlim egyformán fanatikus valláskövető, ez azonban az európai embernek korántsem adhat megnyugvást. Ha még esetleg nem felejtettük el, az ehhez hasonló, másokat nem toleráló, lenéző és gyűlölködő ideológiákhoz már volt egyszer szerencsénk, és úgy hívtuk, hogy nácizmus, csak akkor nem vallási alapon hirdették mindezt, hanem faji alapon. Van különbség?

További infó:
Walid Shoebat, „Why I left Jihad”