Európa elöregedése, a Függőségi ráta és a Bevándorlás kapcsolata

Európa népessége a 2000-es évektől kezdődően komoly csökkenésnek indult, ám a legfőbb problémát mégsem ez jelenti, hanem a népesség elöregedése. Egyszerűen fogalmazva ez azt jelenti, hogy kevés a születések száma, az idősebb korosztály élettartama pedig nő, ez pedig hatalmas kihívást jelent a szociális rendszereknek (egészségügy, nyugdíjasok stb), ugyanis a nyugdíjas, illetve hátrányos helyzetű lakosságot, a dolgozó, adófizetők pénzéből kell valamiképp eltartani az államoknak. Logikusan következik, ha a dolgozók és az eltartottak aránya jelentősen eltér egy egészséges aránytól, akkor ez komoly pénzügyi problémákat fog szülni minden Európai állam számára.

 

2000-ben az ENSZ (Egyesült Nemzetek Szövetsége) – kiadott egy jelentést, mely elég drámai változásokat prognosztizál Európa számára ilyen téren, és mely azt a javaslatot teszi, mi szerint az elöregedő európai népességet bevándorlókkal kell feltölteni, helyettesíteni. A jelentés neve angolul REPLACEMENT MIGRATION, magyarul Helyettesítő Migrációnak fordíthatnánk. A dokumentum 2050-ig tesz becsléseket, és külön foglalkozik az úgynevezett függőségi rátával, különböző mértékű bevándorlás mellett, illetve az nélkül.

Mi az a függőségi ráta?

A függőségi ráta azt az arányt mutatja, hogy hány dolgozó, adófizető jut egy nyugdíjas (65 éven felüli), 18 éven aluli, vagy esetleg hátrányos helyzetű eltartására. Ezt angolul Potential Support Ratio-nak, illetve Dependency Ratio-nak nevezik, és az ENSZ által kiadott dokumentumban mint PSR jelenik meg a statisztikai táblázatokban.

Az ENSZ tanulmány szerint, ha a függőségi ráta 3% alá esik, az komoly következményekkel járhat a szociális rendszerek illetve a gazdaság számára. Magyarul, nem jut pénz a nyugdíjak kifizetésére, sem más szociális rendszerek, mint például az egészségügy fenntartására, hanem más forrásokból kell elvonni pénzeket, egész amíg van miből, ez azonban csak nagyon rövid ideg tartható állapot.

Az érthetőség kedvéért, ha például megvizsgáljuk Németország ezzel kapcsolatos adatait, akkor azt láthatjuk, hogy míg 1950-ben 6.90% volt a függőségi ráta, addig az 2000-ig,  4.11%-ra csökkent. Másképp fogalmazva és egyszerűsítve, míg 1950-ben Németországban 6, szinte 7 dolgozó tartott el egy nyugdíjast, addig 2000-ben már csak 4 személy jutott erre. Egy 2015-ös adat szerint, Németországban a függőségi ráta 2015-ben már csak 2.90% volt, ami már a nagyon veszélyes zónába tartozik.

A függőségi ráta alakulása Európában 1950 és 2050 között
az ENSZ szerinti 2000-ben kiadott becslés

Bevándorlók nélkül az ENSZ szerint így alakulna

Kétségtelen, hogy a baj elég nagy, viszont az is érdekes, hogy ez a már 2000-ben kiadott tanulmány 1995-ben kezdett el készülni, és már előtte ismerték az európai vezetők az adatok nagy részét. Erre pedig mit csináltak? Hát aludtak rá egy minimum 15 évet, utána pedig megtalálták ezt a „csodálatos megoldást”, amiben jelenleg is részesül Európa. Kiszámolták, hogy évente hány bevándorlóra lenne szüksége Európának, ahhoz, hogy a függőségi ráta, ne csökkenjen le túlságosan. Erre az ENSZ jelentés ad is támpontokat, különböző lehetőségeket felsorolva, számbeli adatokkal is kifejezve.

És akkor jöjjenek a migránsok!

Azt meg kell hagyni, hogy első lépésként, Európa keleti országaiban az agyelszívást kiválóan végrehajtották, a nyugat javára.  Csak az nem világos, hogy miután az USA egy jó nagyot odapottyantott a Közel-Keletre, és az ennek hatására létrejött népvándorlást, nem hogy megállították volna, hanem egyenesen meghívót küldtek több millió, zömében írástudatlan, teljesen más kultúrájú tömegeknek, azt hogy képzelték? Azt gondolták, hogy ezek majd a munkájuk által egyből megjavítják a függőségi rátát?

Európa még a több száz éve itt élő cigányokat sem tudta megfelelően integrálni ebbe az új fajta társadalomba, hogyan is tudna akkor milliós nagyságrendben integrálni olyan muszlimokat, akik zömében még a hajlandóság apró szikráját sem mutatják annak, hogy európai módon szeretnének élni.

Lehet arra gondolt az európai vezetés, hogy a beáramló, nagyrészt fiatal, életerős férfiakból álló tömegek, majd megtermékenyítik a gyereket vállalni nem akaró fehér nőket, akaratuk ellenére is. Hát ezt eltalálták, mivel a migránsok igencsak nagy előszeretettel tesznek eleget e kötelességüknek! De van olyan példa is azonban, hogy egy látszatra McDonald’s-ban hízott „kívánatos” fehér nő, kezében táblával várja a migránsokat, melyen azt írja, hogy „Gyertek csak migránsok, széttárt lábbakkal várlak”. Ezt illendő volt megemlíteni, már csak a politikai korrektség miatt is. Ugyanis az sem elhanyagolandó tény, hogy ez a mostanában oly divatos, új típusú, mesterségesen népszerűsített, korlátokat nem ismerő új fajta liberalizmus, ilyen állampolgárokat is képes létrehozni. De persze ne általánosítsunk, mivel azt már régóta nem szabad.

Az európai vezetés minden bizonnyal tudta, és tudja, hogy Európában a függőségi ráta olyan mértékben és olyan gyorsan nem javítható, mint ahogy arra szükség lenne, főleg ezzel a fajta bevándorló tömeggel, amelyhez mostanában van szerencsénk. A turpisság már csak abból is megfigyelhető, hogy kezdetben csak mint háborús menekültáradatra utaltak. Úgy próbálták ledugni az európai ember torkán a csalást, hogy annak emberséges érzelmeire hatottak. De erről már rég nem szól a történet. Nem a feltétel nélküli létszámbeli növekvés a lényeg, hanem a foglalkoztatottság, és a születési arány javítása. A most Európába beáramló tömegek viszont csak növelik a költségeket, és talán épp ez a lényeg, és a cél. Mert minő okos gondolat az, ha Európa rákényszerül majd, hogy amerikai milliárdosoktól, és bankkartellektől vegyen fel jó kamattal hitelt a bevándorlók integrálására, aminek a visszafizetését aztán majd az európai emberekből valahogy végül csak kisajtolják majd.

Nem elhanyagolandó gondolat az sem ugyanakkor, ha Európa demográfiai összetételét megváltoztatják, sokkal könnyebben kelthetnek zavargásokat, ha a helyzet úgy kívánja, és akkor lehet aztán csak igazán halászni majd a zavarosban. Ez a gondolat azonban már talán túlságosan spekulatív, de mint tudjuk, az ördög a részletekben van megbújva, és abban is van logika, hogy a világon gazdaságilag mindenki csak profitál Európa hanyatlásából, kivéve az európai embereket.  Addig is Európa, továbbra is kulturális és etnikai öngyilkosság fele halad, és úgy tűnik, hogy egyhamar nem lehet ebben megállítani, a megválaszolatlan kérdésekből pedig továbbra is túl sok van.

A kérdések nagy részére persze csak a jövő ad majd biztos választ, de addig is, mi bal és jobboldaliak, vitatkozhatunk rajta, és elküldhetjük egymást melegebb éghajlatra, de talán van értelme az eszmecserének, és akár építő is lehet. Legalább annyiban azonban egyet kellene érteni, hogy azt nem szabad hagyni, hogy a fejünk felett döntsenek olyan dolgokban, mely a mindennapjainkat és főleg a jövőt, igen komolyan fogja befolyásolni, mert mint tudjuk, és most főleg az erdélyi magyarokra gondolok, bevándorlással kapcsolatosan igencsak rossz múltbéli tapasztalatokkal rendelkezünk már.

Forrás – további infók:
Replacement Migration Report Online
Replacement Migration – Executive Summary