Mi az a Minority SafePack és miért kell aláírni az erdélyi magyaroknak?

Minority SafepackA Minority SafePack egy európai polgári kezdeményezés melyet a FUEN (Európai Nemzetiségek Szövetsége) és az RMDSZ kezdeményezett az európai őshonos nemzeti kisebbségek jogainak a védelme érdekében. Célja, hogy az Európai Uniót rákényszerítse, hogy a nemzeti kisebbségeket értékként védő szabályokat dolgozzon ki, és azt betartassa a tagállamokkal. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, az összes európai uniós tagállamból összesen 1 millió aláírásnak kell összegyűlnie. Minden országnak lakosság szerinti küszöböt állítottak fel, mely Románia esetében 250 ezer aláírást jelent. A 250.000 aláírásnak 1 éven belül kell összegyűlnie, az aláírásgyűjtés pedig 2017. július 17-én kezdődött. Az aláírásra online is lehetőség van, és kb 3 perc alatt kitölthető az űrlap magyarul is a román személyi adatokkal. Részletes bemutatást a www.jogaink.eu honlapon lehet találni.

Aláírom

Miért írjuk alá?

  1. Románia 2007-es Európai Unióhoz való csatlakozásakor mindenki azt hitte, hogy jelentősen javulni fog a magyar kisebbség helyzete Erdélyben. Ehhez képest, 10 év után az állami hatalom továbbra is ott nehezíti a magyar kisebbség helyzetét, ahol csak tudja, és még a meglévő kisebbségeket védő európai uniós törvényeket sem tartja be mind. A politikusok nagy része elnézi a magyar kisebbség ellen irányuló szélsőséges nacionalista kampányokat, és maga is uszítja a román többséget erre.
  2. A román állam továbbra sem adta fel azt a szándékát, hogy a még megmaradt magyar kisebbséget asszimilálja úgy a román társadalomba, hogy az elveszítse nemzeti identitását. Magyarul, továbbra is el akarnak románosítani. Ezt számtalan eszközzel teszik, többek között: korlátozzák anyanyelvünk használatát, korlátozzák szimbólumaink használatát, nem támogatják kultúránkat és hagyományainkat, stb.

Ami eddig történt

2013 nyarán az Európai Nemzetiségek Szövetsége (FUEN) benyújtott az Európai Tanácshoz egy kisebbségvédelmi tervezetet, ezt azonban az Európai Tanács visszavetette, azzal az indokkal, hogy a tervezet egyes részei nem tartoznak a hatáskörébe. A kezdeményezők ez után az Európai Unió Bíróságánál fellebbeztek Luxemburgban. A fellebbezést Magyarország is támogatta. Természetesen Románia valamint Szlovákia tiltakozott a fellebbezés ellen, ennek ellenére a bíróság a kezdeményezők javára döntött, mivel úgy találta, hogy a Bizottság nem tudta megindokolni elutasító döntését. Meglepő módon Frans Timmermans, az Európai Tanács alelnöke nem kért újabb fellebbezést, hanem részben bejegyeztette a Minority Safe Pack nevű kezdeményezést. A történet azonban itt még nem ér véget, mivel ahhoz, hogy a kezdeményezésben javasoltak életbe léphessenek, még további lépések szükségesek. Az első feltétele az életbeléptetésnek, az 1 millió aláírás gyűjtése legkevesebb 7 tagállamból. Ha ez sikerül, akkor a következő 12 hónapon belül a tervezetet a végleges formájában kell ismét az Európai Tanács elé terjeszteni, hogy az megvizsgálja ha összhangban van az Európai Uniós elvekkel. Végezetül pedig a döntés az Európai Parlamentben kerül megvitatásra.

Idén (2017) májusban, a FUEN (Európai Nemzetiségek Szövetsége),  Bonchidán, a Bánffy kastély udvarán indította el ünnepélyes keretek között a kampányt az aláírásgyűjtésre. Egyelőre az online aláírási mód érhető el, szeptembertől azonban, hagyományos módon, papíron is gyűjteni kezdik majd az aláírásokat.

Aláírom online